شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا امیرالمؤمنین

دل عاشقا پرِ تاب و تب شد
شب میلاد امیر عرب شد
شده چراغون آسمون مکه
که دوباره سیزدهم‌ رجب شد

شب گذشته دوباره نوبت سپیده شده
سورۀ علوی میون کعبه دیده شده
خوش‌به‌حال همه که علی آفریده شده

ای شکوه بی‌قرین یا حیدر
یا امیرالمؤمنین یا حیدر
لب ما به ذکر تو شد شیرین: یا حیدر

«علی مولا یا علی، یا حیدر»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

رضا یزدانی

دل عاشقا پرِ تاب و تب شد
شب میلاد امیر عرب شد