شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا رسول الله

توی قلب من غصه و روی لبم آهه
نجوای دلم این شبا، با رسول اللهه
شکایت از بی‌مهریِ اُمَّتِ گمراهه

کی تا حالا خدایا
از پس این روضه بر اومده
صبر علی دیگه سر اومده
اشک آسمونم در اومده

دیدم با چشمام، روی مهتابم کبوده
دیدم گل من، میون آتیش و دوده

«یا رسول الله»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدعلیرضا شفیعی

توی قلب من غصه و روی لبم آهه
نجوای دلم این شبا، با رسول اللهه