شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رسانه

سبک

منتهی آلامال

سرود ولادتی

سبک

تنها گریه کن

یوسف رحیمی

واحد

سبک

مادر ادب

محمدجواد الهی‌پور

واحد

سبک

وَیلی علیٰ شِبلی

زمینه

سبک

یا اُمّ الحسنین

حسین حاجی

واحد

سبک

الصدیقة الشهیده

محمدجواد قدرتی

واحد تند

سبک

حسین آرام جانم

یوسف رحیمی

شور

سبک

مظلوم‌ترین

سیدعلی حسینی

زمینه