شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حسینِ بعد کربلا

صَبورِ عرصۀ بلا، شَکورِ دشت ابتلا
تویی ای زینب علی، حسینِ بعدِ کربلا

در اوج غم و غربت، تو داری چه شکوهی
ندیده همه عالم، چنان عزم تو کوهی

قیامت رمز دوام عاشوراست
به دستت همیشه این علم برپاست

«یا زینب مدد زینب کبری»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فدای خطبه‌خوانی‌ات، طنین آسمانی‌ات
شده تکرار یا حسین، تمام زندگانی‌ات

شده شور دو عالم، در اشک تو خلاصه
شده آه تو بانو، رجزخوان حماسه

رسولِ خطبۀ سرخ امامی
علیِ کوفه و زهرای شامی

«یا زینب مدد زینب کبری»