گل محمدی

ماه رجب درای آسمونا وا شد
موسم رفت و آمد فرشته‌ها شد
عطر گل محمدی پیچیده بازم
شهر مدینه غرق در نور خدا شد

روشن شده چشم امام سجاد
محمده رو دست علی میاد

ای گل طاها، خوش اومدی آقا
عزیز زهرا، خوش اومدی آقا
قبلۀ دل‌ها، خوش اومدی آقا

«امام باقر، خوش اومدی آقا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سحر رسید و شب غصه شده کوتاه
ستاره‌ها میان برای دیدن ماه
امام سجادو ببین تو سجدۀ شکر
زینت زین‌العابدين اومده از راه

باید برا همه نور عین باشه
ماهی که تو آغوش حسین باشه

نور خدایی، یا امام باقر
روح دعایی، یا امام باقر
گره‌گشایی، یا امام باقر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از آسمون سر زده پنجمین سپیده
روح دوباره‌ای به جان دین دمیده
عالمی محو نور باقرالعلومه
شک اومده و اینجا به یقین رسیده

احیا شده، مکتب رسول‌الله
نور خدا، داره همیشه این ماه

ماه منابر، یا امام باقر
نور شعائر، یا امام باقر
دل شده زائر، یا امام باقر