ابن الرضا

مدینه از عطر قدوم تو معطر
از تو ندیده مولودی با برکت‌تر
چشم و دل شیعه به نورت شده روشن
روی لب امام رضاست سورۀ کوثر

معنی شده، بازم «اِنّا اَعطینا»
اومدی و این دنیا شده زیبا

شمس الضحایی، جوادالائمه
ابن الرضایی، جوادالائمه
آقای مایی، جوادالائمه

«مولا مولا، جوادالائمه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با قدم مبارکت هر دلی شاده
یعنی که خدا حاجت دلا رو داده
هر کی می‌خواد عیدی بگیره از امامش
با دسته‌گلی راهی باب‌الجواده

گل می‌کنه، زمزمه‌ای رو لب‌ها:
«امام رضا، چشم تو روشن آقا»

اومدی از راه، جوادالائمه
زیباتر از ماه، جوادالائمه
یا حجت الله، جوادالائمه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زائر مرقد دو نور عینم امشب
مسافر دیار کاظمینم امشب
عیدی می‌خوام از ثامن الائمه با اشک
بی‌قرار زیارت حسینم امشب

دلتنگی از، هر نگاهی می‌باره
امشب دلا، هوای حرم داره

باب‌المراده، جوادالائمه
لطفش زیاده، جوادالائمه
خیلی جواده، جوادالائمه