شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

ابن الرضا

ماه رجب با قدمش، چراغون شد
روز دهم ماه نهم، تا خندون شد
خونۀ ضامن آهو، گل‌بارون شد

نخل ولایت علی، ثمر داده
دعاهای امام رضا، اثر داده
خدا به ثامن الحجج، پسر داده

پسر نگو فوق بشر
بشر نگو قرص قمر
قمر نگو خود قمر از دیدنش حیرون شده
بهار دل‌ها اومده که دنیا گل‌بارون شده

«یا امام رضا چشم تو روشن»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدجواد الهی‌پور

ماه رجب با قدمش، چراغون شد
روز دهم ماه نهم، تا خندون شد