ابن الرضا

ماه رجب با قدمش، چراغون شد
روز دهم ماه نهم، تا خندون شد
خونۀ ضامن آهو، گل‌بارون شد

نخل ولایت علی، ثمر داده
دعاهای امام رضا، اثر داده
خدا به ثامن الحجج، پسر داده

پسر نگو فوق بشر
بشر نگو قرص قمر
قمر نگو خود قمر از دیدنش حیرون شده
بهار دل‌ها اومده که دنیا گل‌بارون شده

«یا امام رضا چشم تو روشن»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن الرضایی جون ما، فدای تو
رفع بلای ما به یک، دعای تو
درمون هر بیماریه، دوای تو

هرکی تو رو دیده بهت، دل می‌بازه
ابن الرضایی و جودت، چاره‌سازه
امام رضا دوست داره، بی‌اندازه

پسر عزیز و خوش‌قدم
پدر دلش شاد و خُرّم
پدر شدن چقد به این بابای مهربون میاد
اسمشو انتخاب کرده خدا صداش کرده جواد

«یا امام رضا چشم تو روشن»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیک خدا به بنده‌ها، نوا داده
خدا به شهر کاظمین، صفا داده
با قدمش به شیعه‌ها، بها داده

جوون آل مصطفی، قربون تو
دل‌های ما هر روز سال، مهمون تو
ابن الرضا سر ما و سامون تو

برای درد دل ما
دوا به دستای شما
جود شما شرّ غمو از سرمون کم می‌کنه
لطف شما بساط این غصه‌ها رو جم(جمع) می‌کنه

«یا امام رضا چشم تو روشن»