شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

از خود گذشت

از خود گذشت، از جان گذشت
از این جهان، آسان گذشت

از پارۀ تن هم گذشته بین میدان
غوغای عاشوراست این یا عید قربان

ای روزگار! ای دهر! ای دنیای تکراری!
غیر از حسین آیا دگر مرد این‌چنین داری؟

«یَابنَ اَمیرِالمُؤمِنین، یَابنَ رَسُولِ اللَّه»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

حسین عباس‌پور

دنیا رضا، عقبا رضا
دل جان گرفت، با «یا رضا»

حسین عباس‌پور

مِهرم حسین، ماهم حسن
اشکم حسین، آهم حسن

جمعی از شاعران

از خود گذشت، از جان گذشت
از این جهان، آسان گذشت