رضا جان

دنیا رضا، عقبا رضا
دل جان گرفت، با «یا رضا»

دلتنگ بودم در حرم مأوا گرفتم
دیدم که در آغوش لطفت جا گرفتم

در بی‌پناهی مأمنم خاک خراسان است
در بی‌کسی بر لبم ذکر «رضا جان» است

«جانم رضا جانم رضا، یَابنَ رَسُولِ اللَّه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آغوش تو، حصنِ حصین
لبخند تو، خلدِ برین

تو بیشتر یاد منی تا من به یادت
من را برای خود بخر جان جوادت

دل روی دل  افتاده در پای ضریح تو
شاه چراغ و قم پر از عطر ملیح تو

«جانم رضا جانم رضا، یَابنَ رَسُولِ اللَّه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر جان ما باران ببار
دستت به خیر، همچون بهار
 
بر خاک ایران ردّ پایت ماندگار است
محتاج دستان کریمت این دیار است

ما هر چه داریم از همین صحن و سرا داریم
ما کربلای اربعین را از شما داریم

«جانم رضا جانم رضا، یَابنَ رَسُولِ اللَّه»