از خود گذشت

از خود گذشت، از جان گذشت
از این جهان، آسان گذشت

از پارۀ تن هم گذشته بین میدان
غوغای عاشوراست این یا عید قربان

ای روزگار! ای دهر! ای دنیای تکراری!
غیر از حسین آیا دگر مرد این‌چنین داری؟

«یَابنَ اَمیرِالمُؤمِنین، یَابنَ رَسُولِ اللَّه»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از تن گذشت، از سر گذشت
از هرچه بود، آخر گذشت

آن‌کس که بوده خود نگین خاتم دین
بخشیده با دست خودش خاتم به مسکین

با سر به روی نیزه‌ها خورشید تابان شد
هر روضه‌اش تفسیری از آیات قرآن شد

«یَابنَ اَمیرِالمُؤمِنین، یَابنَ رَسُولِ اللَّه»