شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

برخیزید

برخیزید، برخیزید
برخیزید، ای شهیدانِ همواره سرفراز
برخیزید، بنگیرید عاشقانِ حماسه‌ساز
تا آخر، ما همه مرد میدان عزتیم
در این راه،‌ در دفاع از حرم اهل غیرتیم

تا پایِ جان، در خط شهیدان
هستیم پایِ حرفِ مرد میدان
در هر جایِ خاک پاک ایران

ای فدایی ره ولایت!
تازه کن دوباره عهد و بیعت
عاشقانه با امام اُمّت

«لبیک یابن حیدر»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

برخیزید، برخیزید
برخیزید، ای شهیدانِ همواره سرفراز