برخیزید

برخیزید، برخیزید
برخیزید، ای شهیدانِ همواره سرفراز
برخیزید، بنگیرید عاشقانِ حماسه‌ساز
تا آخر، ما همه مرد میدان عزتیم
در این راه،‌ در دفاع از حرم اهل غیرتیم

تا پایِ جان، در خط شهیدان
هستیم پایِ حرفِ مرد میدان
در هر جایِ خاک پاک ایران

ای فدایی ره ولایت!
تازه کن دوباره عهد و بیعت
عاشقانه با امام اُمّت

«لبیک یابن حیدر»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برخیزید، برخیزید
برخیزید، لاله‌های به خون خفته پای حق
برخیزید، بنگرید بیرق اعتلای حق
این بیرق، یک‌نفس هم نمانَد به روی خاک
این بیرق، دارد این‌گونه عشّاق سینه‌چاک

این بیرق که، بیرق ظهور است
روی دوشِ مردمی غیور است
چشم دشمن تا همیشه کور است

مرد سختی هر امتحانیم
لشکر امام عاشقانیم
یاوران صاحب‌الزمانیم

«لبیک یابن حیدر»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برخیزید، برخیزید
برخیزید، ای دلیرانِ راه مقاومت
ما هستیم، صف به صف در سپاه مقاومت
برخیز و، از شکوه و خروش یمن بگو
آری از، صبح بیت‌المقدس سخن بگو

با نور حق، می‌رسد به زودی
ختم عمرِ دولت سعودی
روز مرگِ صهیونِ یهودی

ملتی که فاطمی‌مرام است
ملت حماسه و قیام است
کار دشمنان حق تمام است

«لبیک یابن حیدر»