شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

به مولا قسم

به جان محمد، به مولا قسم
الهی به ام ابیها قسم
به خون دل و غربت قبر او
به تنهایی حیدر و صبر او

در این راه روشن -سَبیلَ الهُدی-
به حق علی ثَبِّت اَقدامَنا
به بیراهه‌ها مبتلایم مکن
از این خانواده جدایم مکن

سبک

آثار سروده شده به این سبک

جمعی از شاعران

الهی ببین روسیاه آمدم
ببین خسته از اشتباه آمدم

سیدمحمدمهدی شفیعی

الهی به پنهان و پیدای خود
به اسما و اوصاف زیبای خود