به مولا قسم

الهی به پنهان و پیدای خود
به اسما و اوصاف زیبای خود
به رحمان و حَیّ و غَنِیّ و رحیم
به مَنّان و حق و علی و عظیم

مرا محو اسما و اوصاف کن
دلم را چو آیینه شفاف کن
دلی را که ویران شد، آباد کن
مرا بنده گردان و آزاد کن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهی به حق رسولان قسم
به انجیل و تورات و قرآن قسم
به ختم رسولان، به احمد قسم
الهی به حق محمد قسم

مرا از ضلالت رهایی ببخش
به جان و دلم روشنایی ببخش
مرا بین خوبان خود جا بده
مرا عافیت در دو دنیا بده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به جان محمد، به مولا قسم
الهی به ام ابیها قسم
به خون دل و غربت قبر او
به تنهایی حیدر و صبر او

در این راه روشن -سَبیلَ الهُدی-
به حق علی ثَبِّت اَقدامَنا
به بیراهه‌ها مبتلایم مکن
از این خانواده جدایم مکن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به حق حسن که ندارد حرم
به او که غریب است در خانه هم
به حق شهید سر از تن جدا
به او که کفن گشت با بوریا

به حق حسین و به زخم لبش
به اشک و نماز شب زینبش
قسم می‌دهم روسفیدم کنی
در این راه، آخر شهیدم کنی