شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حسین آرام جانم

می‌بینی، اشکام دم‌به‌دمه
تا می‌گم یا حسین، این دل تو حرمه
می‌باره، باز چشمام به هوات
تا می‌افته نگام، به موجای فرات

تشنۀ آب فراتم ای اجل مهلت بده باز
تا باز تو راه حرم تشنه بشم با سوز و گداز

خشکیده لبا، چشما شده خیس
آقا اسم منم بنویس

«حسین، آرام جانم؛ حسین، روح و روانم»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمد کاظمی‌نیا

غم تو، شیرینی حیات
ای نور عرصات، جون من به فدات

محمد کاظمی‌نیا

نفسم، بسته به نفسات
محتاجم به دعات، عشقت می‌ده حیات

یوسف رحیمی

می‌بینی، اشکام دم‌به‌دمه
تا می‌گم یا حسین، این دل تو حرمه