شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

اُمّ الشهدا

غم تو، شیرینی حیات
ای نور عرصات، جون من به فدات
دل من، با شور کلمات
دم می‌گیره برات، جون من به فدات

عمریه این دل فقط، دلبسته و، در بند شماست
پاداش این گریه‌ها، روز جزا، لبخند شماست

لبخند شماست، معنای بهشت
زهرا ای روشنای بهشت

«مدد اُمّ اَبیها»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به دعات، محتاجم به خدا
محتاجم به شما، تا روز جزا
به سرم، سایۀ کرمت
پرچم و علمت، یا اُمّ الشهدا

تا زنده‌م پای علم، دم‌ می‌زنم، این قول شرف
می‌گیرم تو هر غمی، بازم مدد، از شاه نجف

من فاطمی‌ام، من حیدری‌ام
محتاج لطف مادری‌ام

«مدد اُمّ اَبیها»