شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

خدای من

صدات زدم خدای من
گرفته باز صدای من

می‌بینی اشک و آهمو
فقط تویی پناهم و...
به روم نیار گناهمو

امشب
حال خوشی دارم
تا سحر بیدارم
با دلِ شکسته
تا سحر می‌بارم

«یا رب، اِغفِر لَنا یا رب»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

سیدعلیرضا شفیعی

به درد من دوا تویی
دوا تویی شفا تویی

رضا ابوذری

صدات زدم خدای من
گرفته باز صدای من