خدای من

صدات زدم خدای من
گرفته باز صدای من

می‌بینی اشک و آهمو
فقط تویی پناهم و...
به روم نیار گناهمو

امشب
حال خوشی دارم
تا سحر بیدارم
با دلِ شکسته
تا سحر می‌بارم

«یا رب، اِغفِر لَنا یا رب»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به سر رسیده طاقتم
ببین که غرق حاجتم

تو خوب می‌دونی ای خدا
دلم گرفته این شبا
منو ببر به کربلا

امشب
حال گریه دارم
از روضه سرشارم
به یاد لب‌هایی
خشکیده می‌بارم