شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مَن لی غَیرُک

به درد من دوا تویی
دوا تویی شفا تویی

تویی جواب خواهشم
اجابت نیایشم
می‌خوام که وقف تو بشم

یارب
امشب بی‌قرارم
گرم استغفارم
یا رب مَن لی غَیرُک
جز تو کیو دارم

«یا رب، اِغفِر لَنا یا رب»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امید من پناه من
تو بگذر از گناه من

می‌لرزه پیش تو صدام
نمونده چاره‌ای برام
خودت می‌دونی چی می‌خوام

دریاب
شکسته بالی‌مو
آشفته حالی‌مو
یا کریم و یا رب
این دست خالی‌مو...