شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

شهید زنده

تو علمدار ولایت شدی
تو فدایی امامت شدی
آن‌قَدَر با شهدا بوده‌ای
که هم‌آوای شهادت شدی

رفتی و راه تو پاینده‌ست
روشن از خون تو آینده‌ست
یاد تو، ای شهیدِ زنده!
تا ابد در دل ما زنده‌ست
 
«این شهادت بُوَد، اَجر تو
که شده مَطلَعِ فَجر تو»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

یوسف رحیمی

تو علمدار ولایت شدی
تو فدایی امامت شدی