شهید زنده

تو علمدار ولایت شدی
تو فدایی امامت شدی
آن‌قَدَر با شهدا بوده‌ای
که هم‌آوای شهادت شدی

رفتی و راه تو پاینده‌ست
روشن از خون تو آینده‌ست
یاد تو، ای شهیدِ زنده!
تا ابد در دل ما زنده‌ست
 
«این شهادت بُوَد، اَجر تو
که شده مَطلَعِ فَجر تو»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تا همان لحظه که جان داده‌ای
یک‌دم از پا تو نیفتاده‌ای
نه فقط در دل ما زنده‌ای
زنده در قلب هر آزاده‌ای

در جهان، زنده‌تر شد یادت
پر شده عالم از فریادت
می‌رسی صبح روز موعود
با خداست از ازل میعادت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این سرآغاز خروشانی است
موسم حملۀ پایانی است
دشمنت تا به ابد در هراس
از تو و نام «سلیمانی» است

خون تو، شد شروع این راه
تا شود، دستِ دشمن کوتاه
این خروش، اول خون‌خواهی‌ست
ای دلِ حق‌طلب، بسم الله!