شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مهر مادرانه

ای سبب خلقتِ نور زمین و زمان
آیه‌ای از نور تو، روشنی آسمان
صبح ازل جلوه‌ای از جَلَوات تو بود
نور تو بر این جهان، می‌رسد از لامکان

ای شده روشن از نورت، چشم آدم
تاج سرت شد یا زهرا، نور خاتم

نور زمین و زمانه از تو، لطف بی‌کرانه از تو، ای بی‌پایان
شور و شکوه تو حیدرانه، ای مهر تو مادرانه، همچون باران

«انسیة الحورا، فاطمة الزهرا»

سبک

آثار سروده شده به این سبک

محمدرضا رضایی

عالم و آدم محتاج احسان تو
روضۀ رضوان طرحی از ایوان تو

محمدرضا رضایی

ای سبب خلقتِ نور زمین و زمان
آیه‌ای از نور تو، روشنی آسمان