شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مهر مادرانه

ای سبب خلقتِ نور زمین و زمان
آیه‌ای از نور تو، روشنی آسمان
صبح ازل جلوه‌ای از جَلَوات تو بود
نور تو بر این جهان، می‌رسد از لامکان

ای شده روشن از نورت، چشم آدم
تاج سرت شد یا زهرا، نور خاتم

نور زمین و زمانه از تو، لطف بی‌کرانه از تو، ای بی‌پایان
شور و شکوه تو حیدرانه، ای مهر تو مادرانه، همچون باران

«انسیة الحورا، فاطمة الزهرا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدح تو در کوثر و وصف تو در هل اَتی
معترفِ قدر تو، سلسلۀ انبیا
مسجد و محراب تو در وسط کوچه بود
ذکر اذان تو شد، حیّ علی المرتضی

خط امامت با خونت باقی مانده
تا به ابد دین مدیونت باقی مانده

زندگی‌ات مملو از حماسه، شد در زینبت خلاصه، صبر و غیرت
خون حسینت فدای دین شد، راهش راه مؤمنین شد، راه عزّت

«انسیة الحورا، فاطمة الزهرا»