شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

أین ولی الله؟

به خروش خطبه و اشک مادر ما قسم
به دعای هر شب مادر شهدا قسم
به مدافعان حرم به فاطمیون عشق
به فدائیان عزیز خون خدا قسم

می‌آید موعود عاشقان
می‌آید محبوب قلب و جان
می‌آید میزان عدل و داد
می‌آید مولا صاحب‌زمان

می‌آید و همراه او سردار ایرانی‌ست
می‌آید و پرچم به دستان سلیمانی‌ست
می‌آید و با ذوالفقارش محشری برپاست
طوفان‌الاقصی جلوۀ آن محشر عُظماست

«الله مدد الله، أینَ ولیُ الله؟»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به ترنم شب اشک و آه و دعا قسم
به شکوه خون مطهر شهدا قسم
به حماسه‌های دلاوران مقاومت
به نسیم صبح رهایی اُسرا قسم

می‌آید روز اَمن و اَمان
می‌آید صبح عید جهان
می‌آید ایام فتح و نصر
می‌آید عصر مستضعفان

در غزه گل‌های امید و زندگی روید
هر کودکی نصرٌ من الله و فتح گوید
قدس شریف از بند دژخیمان شود آزاد
خاک فلسطین می‌شود با لطف حق آباد

«الله مدد الله، أینَ ولیُ الله؟»