شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

انا الیه راجعون

محرمه محرمه، سینه زنا بیاید کمک
 که کاروون کربلا خستۀ راهه
روی لب این کاروون، اناالیه راجعون
سینه‌زنا حسینتون چه بی‌پناهه

تُو دست کوفیا ببین به جای گُل، نیزه و سنگ
یکی بلند شه یا علی بگه که شد زمون جنگ

نماز کربلاییا، به قبلۀ روی حسین
نداره کوفه شرمی از، سفیدی موی حسین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تا علی اکبرو داریم، نه ترسی از نیزه‌ها هست
نه کسی از لشکر دشمن داره بیمی
تا که بلنده این علم، بی‌اذن ساقیِ حرم
به سمت خیمه نمیاد حتی نسیمی

الهی که تو هیچ دلی یه لحظه هم غم نشینه
الهی چشم عمو رو هیچ‌وقت کسی دور نبینه

خدا برای این حرم، نگهداره عمومونو
به حق زهرا نبینیم، غروب این کاروونو