بانوی علی

قُوّتِ بازوی علی، ای بانوی علی، یا فاطمه
چرا به این زودی می‌ری، از پهلوی علی، یا فاطمه

آخه کجا می‌خوای بری آروم قلبم
بدون تو می‌لرزه زانوهای من هم
می‌دونی که حتی نگاه نیمه‌جونت
برای من می‌ارزه به تموم عالم

بمون کنار حیدر یا زهرا
نرو قرار حیدر یا زهرا
آخه مگه غیر از تو، تُو دنیا
کسی رو داره حیدر، یا زهرا؟

«بمون کنار حیدر یا زهرا»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرف سفر که می‌زنی، دق می‌کنه علی، یا فاطمه
خسته‌ای از این زمونه، زوده هنوز ولی، یا فاطمه

بی‌تو می‌دونی که علی خونه‌نشینه
الهی که هیچ‌کسی این روزو نبینه
بی‌تو می‌شم تنهاتر از همیشه زهرا
بی‌تو منو می‌کشه غربت مدینه

خسته شدی از این مردم اما
زوده برای رفتن یا زهرا
بی‌تو علی از غصه می‌میره
بعد تو جای موندن نیست دنیا

«بمون کنار حیدر یا زهرا»