شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

حبُّ الحسین یَجمَعُنا

اشکم، خروشم
بیرق، به دوشم

منم و شور محرّم تو
منم و سرخی پرچم تو
با غم اعظم تو
عالم من شده عالم تو

کی می‌گه ماه غمت یک ماهه؟
همیشه سوز غمت جانکاهه
پرچم سرخ رو گنبد یعنی
منتظر خون‌خواهه

می‌رسه از راه، به دعای تو
می‌رسه از راه، با لوای تو
کی میاد روزی، که تو لشکرش
بشه جون ما، به فدای تو

«حُبُّ الحسین یَجمَعُنا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عطرِ سلامم
شوقِ مدامم

برا زیارت صحن و سرات
برای دیدن کرب و بلات
پر زده دل به هوات
کی می‌شه سر بدم آقا برات

کیه که منتظر اعجازه؟
همیشه باب شهادت بازه
اشک تو روضه برای عاشق
مثه بال پروازه

بال پروازه، روضه‌های تو
بال پروازه، یه دعای تو
کی میاد روزی، که مثه عابس
بشه جون ما، به فدای تو

«حُبُّ الحسین اَجَنَّنی»