حرم تو

چادرت عطر جنان می‌دهد
روشنی را به جهان می‌دهد
به دل سوختۀ مرتضی
باز لبخند تو جان می‌دهد

عمر تو مثل کوثر کوتاه
داغ تو بر امامت جانکاه
روی تو از چه رو پنهان شد
پشت آن ابر نیلی ای ماه

«فاطمه فاطمه یا زهرا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوختن در غمت آیین من
سائلت این دل مسکین من
علت خلق دو عالم تویی
اصل من، هستی من، دین من

نور تو در امامت باقی‌ست
روضه‌ات تا قیامت باقی‌ست
منتقم تا بیاید، در دل
آتش انتقامت باقی‌ست
 
«فاطمه فاطمه یا زهرا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آه ای مادر آیینه‌ها
سوختی سوختی از کینه‌ها
قدم توست بر این دیده‌ها
حرم توست در این سینه‌ها

مرهمی بر دل بیمارم
آرزوی شهادت دارم
مثل سقا دم رفتن کاش
پیش پای تو سر بگذارم

«فاطمه فاطمه یا زهرا»