حُب الحسین

شکسته بودم و گرفته و تنها
برای دیدن حرم دلم شیدا
صدای نغمه‌ای شنیدم از بالا
«و قبره فی قلوب من والاه»

حدیث ابر و بهاره، حدیث عشق من و تو
بخون دو آیه‌ای قرآن، دلم کرده هواتو

«حب الحسین، حب الله
ذکر الحسین، ذکر الله
وقف توام، الحمدلله»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو قلب ما همیشه پرچمت بالا
برا تو دلتنگم از همین حالا
نوشته رو قلب عاشق مولا
«و قبره فی قلوب من والاه»

میون خیمۀ عشقت، بذار همیشه بمونم
امیدم اینه تا آخر، فقط برا تو بخونم

«حب الحسین، حب الله
ذکر الحسین، ذکر الله
وقف توام، الحمدلله»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو عمق ظلمت شبای تنهایی
اسم قشنگ تو میشه لالایی
یادت میفتم و چشام میشه دریا
«و قبره فی قلوب من والاه»

تو از قبیلۀ لبخند، من از قبیلۀ آهم
به زیر پرچمتم من، که باز بدی تو پناهم

«حب الحسین، حب الله
ذکر الحسین، ذکر الله
وقف توام، الحمدلله»