خدا نگهدار

تا که نفس دارم فقط از تو حمایت می‌کنم
واسه من افتخاره که با تو وصیت می‌کنم

بذار تاریکی شب مَحرَم راز من باشه
غسل یاس پرپرت از زیر پیرهن باشه

تابوت زهراتو علی، شبونه بردار
آه ای امیرالمؤمنین، خدا نگهدار

«آه ای امیرالمؤمنین، خدا نگهدار»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگه شکسته بالم و دلت شکسته از غمه
زانوی غم بغل نگیر تو رو به جون فاطمه

دل من خون شده که شکسته احترام تو
مونده حتی بی‌جواب تو مدینه سلام تو

غصه‌م از اینه حقتو، نشد بگیرم
نشد که مثل محسنم، برات بمیرم

«آه ای امیرالمؤمنین، خدا نگهدار»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گواه غربت و غمت شده همین قامت خم
علی حلالم کن آخه رفتنیه فاطمه هم

نگران گریه‌های بی‌صدای حسنم
نمونه تشنه حسین یه موقع بعد رفتنم

بگو که حق عشقتو به جا آوردم؟
بعد خدا بچه‌هامو به تو سپردم

«آه ای امیرالمؤمنین، خدا نگهدار»