دردِ مردم

کسی نداشت آقاجون مثه تو دردِ مردم
می‌شد با اشک طفلی دلت پر از تلاطم
نون جو و نمک بود آقا طعامت اما
برا فقیرا بردی خرما و نون گندم

مرهم درد و غم‌ها، تو بودی هر جا
پناه بی‌کسا علی
بودی دست خدا و گره‌گشا و
اجابت دعا علی

شیعۀ واقعی، کی آروم می‌شینه
وقتی که دردایِ مردم رو می‌بینه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اگه تویی امامم، اگه تویی امیرم
یه لحظه هم نباید دیگه آروم بگیرم
برای یاری حق تا جون دارم بجنگم
که آخرش یه روزی تو راه تو بمیرم

بشم صدای مظلوم، برای مظلوم
برادری کنم آقا
وقت نبرد دشمن، با عشق تو من
دلاوری کنم آقا

من می‌خوام از خدا، تا باشم یار تو
مثل سلمان تو، مثل عمار تو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محب تو نباید بذاره دست روی دست
خوشا به حال اون‌که به خندۀ تو دل بست
دلم خوشه هنوزم تو آسمون دنیا
برای پر کشیدن مسیر تازه‌ای هست

مثه یه رود جاری با بی‌قراری
میام به یاری شما
آقا پر از خروشم، میاد به گوشم
تا وقتی که واعطشا

از اول بسته شد، عهد دل با حسین
معنای اشکمه، لبیک یا حسین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جوون من فدایِ علی اکبر تو
بشه الهی طفلم قربون اصغر تو
با داغ خواهر تو می‌میره خواهر من
برات سَرَم رو می‌دم، آقا فدا سر تو

تو راه تو میارم، هر چی که دارم
می‌دم برای تو آقا
همۀ زندگی‌مو، می‌دونم از تو
می‌شم فدای تو آقا

برداشته کاممو، مادر با تربتت
جون می‌دم یا حسین، آخر از غربتت