درس عاشقی

دوباره هر گوشه مجلس عزا برپاست
دوباره فصل غم وقت ماتم مولاست

دوباره هر گوشه علم به پا میشه
دوباره هر خیمه کرببلا میشه

دوس دارم غرق غم باشم، وقف تو دم به دم باشم
دوس دارم مثل اصحابت، من هم ثابت قدم باشم

«یا اباعبدالله»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از کودکی آقا زیر سایه‌تون موندم
تُو روضه‌های تو درس عاشقی خوندم

تُو روضۀ قاسم شوق شهادت رو
تُو روضۀ عباس صبر و بصیرت رو

مثل جون و بریر تو، مثل حر و زهیر تو
حتی یک لحظه هم آقا، دل نبستم به غیر تو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیام عاشوراست سربلندی و عزت
که دوره از شیعه ننگ و خواری و ذلت

پیام هر روضه همینه، ای دنیا
که دیگه تنها نیست امام عاشورا

تُو میدونم برا یاری، تا خون هست تُو رگم جاری
این سر ناقابله آقا، خیلی حق گردنم داری