دو حیدر

دو چشمه، دو دریا، دو کوثر
دو جان بر کف راه مولا
زمان محو این دو برادر
دو حیدر، دو حیدر

به شوق شهادت چنان می‌تازند
دو قُمری که آمادۀ پروازند

ذوب در حق لبریز باورند
هم‌عهد عشق هم‌رزم اکبرند

«یابن الزهرا لبیک یا حسین»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دو لاله به خون آرمیدند
از این خاک تفتیده، تشنه
به آغوش دریا رسیدند
به زهرا رسیدند

خزان شد گل نوبهار زینب
فدای سر سایه‌سار زینب

خون می‌گرید در زیر معجرش
می‌سوزد از اشک برادرش

«یابن الزهرا لبیک یا حسین»