دو حیدر

دو چشمه، دو دریا، دو کوثر
دو جان بر کف راه مولا
زمان محو این دو برادر
دو حیدر، دو حیدر

به شوق شهادت چنان می‌تازند
نظر کن که آمادۀ پروازند

ذوب در حق لبریز باورند
هم‌عهد عشق هم‌رزم اکبرند

«یابن الزهرا لبیک یا حسین»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دو لاله به خون آرمیدند
از این خاک تفتیده، تشنه
به آغوش دریا رسیدند
به مولا رسیدند

خزان شد گل نوبهار زینب
فدای سر سایه‌سار زینب

خون می‌گرید در زیر معجرش
می‌سوزد از اشک برادرش

«یابن الزهرا لبیک یا حسین»