شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

دو قربانی زینب

لبریز از ایمان و باورند
از نسل سرو و صنوبرند
این دو قربانی زینب و
لب تشنۀ جام کوثرند

در راه این هدف می‌جنگند
مردانه جان به‌کف می‌جنگند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چشمان خواهر اگر تر است
قلبش سوزان است و مضطر است
گل‌هایش در خون شناور و
بی‌تاب حال برادر است

چون زینب کی کسی دلداده‌ست
هستی در راه مولا داده‌ست