شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

رفع الله راية العباس

همه گره‌ها وا می‌شه با، یاد اباالفضل
گرهی اگه تو کارته، نادِ اباالفضل

تو قاضی الحاجاتی
دریایی از خیراتی
آقام اباالفضل

صاحب جود و کراماتی
کاشف غم و بَلیّاتی
آقام اباالفضل

يه نگاهت درمون درداس
رفع الله راية العباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو مقام اخلاص و وفا، اهل یقینه
ثمرۀ عمر حضرت ام البنینه

دل به امامش داده
از بند نفس آزاده
آقام اباالفضل

برای جهاد آماده
عالمی به پاش افتاده
آقام اباالفضل

یا ابن حیدر تویی خیر الناس
رفع الله راية العباس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روز قيامت تا كه مياد، حيدر كرار
برا شفاعت رو دستشه، دست علمدار

دارم با تو ميثاقى
الا يا ايها الساقى
آقام اباالفضل

شافع همۀ عشاقی
همه فانی و تو باقی
آقام اباالفضل

روز محشر ذكر نوكرهاس
رفع الله راية العباس