روز دختر

روشنی جان و دل موسی بن جعفر، یا معصومه
تولدت بهونه واسه روز دختر، یا معصومه
اومدی باشی نور چشمای برادر، یا معصومه

با خنده‌هات دل بابا وا می‌شه
باز تو دلش چه شوری برپا می‌شه
دوباره توی دنیا غوغا می‌شه

زندگی با یاد تو زیبا می‌شه
برگ سعادت ما امضا می‌شه
قم حرم اولاد زهرا می‌شه

ای حرمت، حرمِ حضرت زهرا
ای کرمت، کرمِ حضرت زهرا

«یا معصومه خوش آمدی بی‌بی جان»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حرفی برا گفتن نمی‌مونه کنارت، یا معصومه
وقتی پدر می‌ایسته به افتخارت، یا معصومه
نه اهل قم، تمام‌ دنیا جان‌نثارت، یا معصومه

تو علم و ایمان چیزی کم نداری
یه عمره آبروی این دیاری
تو ابر رحمتی به دل می‌باری

سایۀ لطفت رو سر یه دنیاست
هر روز ما تو حرم تو زیباست
نمی‌شه واسه ما حرم تکراری

دل، می‌تپه، همیشه برای لطفت
هر دو جهان، دل ما گدای لطفت

«یا معصومه خوش آمدی بی‌بی جان»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بانوی با کرامتی معنی عصمت، یا معصومه
فیض حضورت برا ایران ما نعمت، یا معصومه
تو حرمت ملائکه مشغول خدمت، یا معصومه

بهتر از اینم مگه می‌شه بی‌بی
همسایه‌تونیم ما همیشه بی‌بی
فاطمه اشفعی لنا فی الجنه

دیگه چی می‌خوام اگه از رو رحمت
همين دعای من بشه اجابت
فاطمه اشفعی لنا فی الجنه

ای الگویِ همۀ مردم عالم
ای چراغِ هدایت تو شادی و غم

«یا معصومه خوش آمدی بی‌بی جان»