سفیر حسین

سلام خدا، خدایِ جلیل
به آل علی، به آل عقیل

«سلام ما به حسین و سفیر عطشانش
به مسلم بن عقیل و دو نور چشمانش»

جسمش در کوفه و، جانش در کربلاست
حتی فرزند او، نذر خون خداست

«لبیک یا حسین»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سفیر حسین! شهید حسین!
سلام تو را، شنیده حسین

جواب داده سلام تو را امامت زود
دمی که بر لب او ذکر اَین مسلم بود

تا آخر روی لب، بردی نام از حسین
داغت ای تشنه‌لب! برد آرام از حسین

«ای سردار حسین»