شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

عشق عالمگیر

با عشقت، شد محشر، تو دنیا، یا اباعبدالله
شد اسمت، عالمگیر، یا مولا، یا اباعبدالله

توی عالم گوشه گوشه
بیرق تو در خروشه
هر کجا رو که می‌بینم
لشکر تو مشکی‌پوشه

عشق تو نهان، بین دل و جان
دل‌ها از تو می‌گه با هر ضربان
عشق تو عیان، هر جای جهان
از هر جای دنیا سوی تو میان
ای جان جهان

«مولا حسین مولا»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با یادت، شد غوغا، تو دل‌ها، یا اباعبدالله
شش‌گوشه‌ت، دل برده، از دنیا، یا اباعبدالله

نمکت رو هر کی خورده
به غم تو دل سپرده
هر کجا رو که می‌بینم
داری آقا کشته‌مرده

عشق تو همه، حرف دلمه
بی عشق تو دنیا عین عدمه
وقت قسمِ صاحب علمه
رؤیای شب‌های این دل حرمه
ای عشق همه

«مولا حسین مولا»