لبیک یا علی

در دل خود شور عشق حیدر داریم
هر چه داریم از دعای مادر داریم

فاطمی بودیم و فاطمی هستیم
با ولایت عهدی جاودان بستیم

محشر به‌پا شد، جان‌ها فدا شد

«ما عشق را پشت درِ این خانه دیدیم»
«با رمز یا زهرا حماسه آفریدیم»

«لبیک یا علی، لبیک یا علی»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادرم از فاطمیه عشق یادم داد
گفت از آن صبر و وفا و آه و فریاد

گفت از آن دستان بستۀ مولا
از شکوه صبر حیدر و زهرا

همراه مادر، با عشق حیدر

هر صبح جمعه عالمی چشم‌انتظار است
«این روزها دستی به سمت ذوالفقار است»

«لبیک یا علی، لبیک یا علی»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
این ارادت را پدر با اشک یادم داد
هر زمانی که به یاد جبهه افتاد

گفت از آن شب‌های شور و شیدایی
از شکوه عشق و عزم زهرایی

مثل شهیدان، می‌خوانم از جان:

این انقلاب فاطمی باشد مسیرم
«تا انتقام از دشمن زهرا بگیرم»

«صلی الله علیک، یا اُمَّ الشُّهدا»