ماه من

حالا که می‌ری، ماه من، از حرم
پیش چشم من، راه برو، چند قدم
می‌ری و برات تنگ می‌شه آخه دلم
تنگ می‌شه برات، آخه دلم

می‌ری به قلب لشکر
تویی هستی من علی‌ِ اکبر
تویی آینۀ روی پیمبر
می‌ری تازه می‌شه فراق حیدر

علی جانم، دل اهل حرمو می‌بری همرات
علی جانم، به فدای تو، فدای قد و بالات
علی جانم، علی جانم

«علی جانم، ای امید قلب بابا»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افتاده مگه، دستِ باد، موی تو
صحرا پر شده، ای گل از، بوی تو
قلبم می‌کشه، جسممو، به سوی تو
نیمه‌جون میام، به سوی تو

رفتی عزیزِ دل‌ها
خدا می‌دونه چی کشیده بابا
وقتی که تنتو دیدم رو خاکا
منم و یه پیکر ارباًاربا

علی جانم، چطوری کنار تو جون نده بابات
علی جانم، چی اومد آخه به روز قد و بالات
علی جانم، علی جانم

«علی جانم، غرق خونه قلب بابا»