شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

مجتبای کربلا

باران اشکت شد عزای من
ای مجتبای نینوای من
ریزد چشم من، پشت پایت آب
می‌لرزد عمو شانه‌های من

جان شیرین من برو
با ذکر یا حسن برو

از اِن یَکاد می‌پوشانم بر تنت زره
عشق خود را بر بازویت می‌زنم گره

«ای مجتبای کربلا، ای ماه من»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جان آوردم تا یاورت شوم
می‌خواهم قربان سرت شوم
تو از کودکی، بابایم شدی
می‌خواهم علی اکبرت شوم

تیغم پیغامی از اجل
می‌تازم چون یل جمل

پیش هر تیر، پیش هر سنگ، قد علم کنم
سر آوردم شاید زخمی از تو کم کنم

«مظلومِ کربلا حسین، یابن الزهرا»