شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

نوجوونیم‌ فدای حسین‌

نفس تازه می‌کنم
تو هوای حسین
می‌ذارم همیشه پا
جای‌ پای حسین‌‌
نوجوونیم‌ فدای راه حسین‌

دلم می‌خواد صاف و ساده‌
مثل عمرو بن جناده‌
شهید راهت شم آقا

دلم می‌خواد با تو جور شم
زمینه‌ساز ظهور شم
برام بگیر دست به دعا‌

«من اومدم حسینی بشم
سلام آقا جان، سلام آقا جان»
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفس تازه می‌کنم
توی بزم عزا
قدم می‌زنم فقط
توی راه شما
آرزومه منم بیام کربلا

هر کسی تو این مسیره‌
تو راه ظلمت نمی‌ره
خاصیت عشقت اینه‌

تا وقتی دل با تو جوره‌
از غمای دنیا دوره
از بس غم تو شیرینه

«من اومدم حسینی بشم
سلام آقا جان، سلام آقا جان»