پیر خمین

اگه آوازۀ ما کران تا کران
پیچیده گوشه گوشه تُو کل جهان
آره مدیون پیر خمینیم همه
اگه امروز داریم عزتی جاودان

ما جوون دادیم، برا این نهضت
برای حفظ این همه عزت
هر که تا آخر با علی باشه
تا نفس داره یار آقاشه

هر کسی تُو دلش، عشق حیدره
یار امامشه، یار رهبره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با نگاهش به ما درس غیرت داده
درس ایثار و صبر و صلابت داده
شیعۀ واقعیِ علی بوده که
به شکوهش یه دنیا شهادت داده

شد پناه هر ملت محروم
دشمن ظالم و یاور مظلوم
هر جای دنیا قیامی برپاست
اثر انقلاب امام ماست

محشری که به پاست، با صد شوق و شور
می‌ده به عاشقا، مژدۀ ظهور