شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

چادرت نورانی

چادرت نورانی، چادرت عطراگین
چادر تو اعجاز، چادرت سنگر بود
دست تو پر برکت، دست تو بخشنده
دست تو حامیِ فاتح خیبر بود

ای روشنیِ دنیای علی
غمخوار همه غم‌های علی
همدرد علی، مأوای علی
آرام دلِ شیدای علی

زهرا ای دلیل خلقت
زهرا ای شکوه رحمت
زهرا ای تمام عصمت
یا زهرا

زهرا دختر نبوت
زهرا یاور ولایت
زهرا مادر امامت
یا زهرا

«زهرا مادرم»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام تو بی‌مانند، نور تو بی‌پایان
زخم تو بی‌مرهم، داغ تو بی‌تسکین
قدر تو ناپیدا، وصف تو ناممکن
ذکر نامت تسبیح، شور عشقت شیرین

آه از غم تو، عمر کم تو
خون شد دلم از قد خم تو
چشم تر من، شد مرهم تو
تو حیدری و حیدر همه تو

زهرا نور بی‌افولی
زهرا برترین اصولی
زهرا بضعة الرسولی
یا زهرا
 
زهرا مهربان‌ترینی
زهرا آسمان‌ترینی
زهرا جاودان‌ترینی
یا زهرا

«زهرا مادرم»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر تپش یا حیدر، هر نفس یا زهرا
زندگی زیبا شد، با علی با زهرا
سوی تو می‌آییم، قبلۀ دل‌هایی
دور تو می‌گردیم، کعبۀ ما زهرا

نور همۀ دنیا فاطمه
زهره، فاطمه، زهرا، فاطمه
مظلوم علی و تنها فاطمه
تنها در شب غم‌ها فاطمه

مادر در تمام عمرم
مادر از تو می‌زنم دم
مادر ای غریب عالم
ای مادر

مادر بی‌تو بی‌پناهم
مادر اشک من گواهم
مادر با تو رو به راهم
ای مادر

«زهرا مادرم»