شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

کوچه‌گرد تنها

ای همه آیینم، نام تو تسکینم
دل به نگاهت بستم، مولا
عالی و اعلایی، بهترین مولایی
بندۀ عشقت هستم، مولا

از ازل شد مهرت در وجودم جاری
بر همه می‌بخشی بر همه می‌باری
باغبان و عارف، زاهد و سرداری

یا علی یا مولا یا مولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روی تو تابنده، دست تو بخشنده
لطف تو بی‌مانند است، مولا
گرچه ماتم داری، هر چه که غم داری
روی لبت لبخند است مولا

آمده با شوق خندۀ تو سائل
آیه آیه مدحت بر نبی شد نازل
عشق تو می‌جوشد بی‌امان در این دل

یا علی یا مولا یا مولا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بار غم شد سنگین، می‌کشی چه غمگین
از دل سوزانت آه، مولا
کوچه گرد تنها، بعد داغ زهرا
سنگ صبورت شد چاه، مولا

چشم تو آیینه، چشم تو بارانی
تیغ تو بران و خشم تو طوفانی
تو سراپا مردی تو همه ایمانی

یا علی یا مولا یا مولا