شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا امام الرحمة

تو برگزیده‌ای تو مصطفایی
که آخرین پیمبر خدایی
سلام هر نبی به محضر تو
بشارت تموم انبیایی

دم عیسی و ید بیضا داری
تو مثه یونس، دل دریا داری
نفس داوود، وجنات یوسف
همه خوبی‌ها رو تو یک‌جا داری

دشمن تو، هر کسی باشه بی‌خداست
منکر تو، منکر همه انبیاست

«یا رسول الله یا امام الرحمة
یا نبی الله یا شفیع الاُمَة»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه سختیا برای دین کشیدی
ولی چرا به جز بدی ندیدی؟
تو رو هجوم بی‌وفاییا کشت
جفاس اگه نگیم که تو شهیدی

دل پر نورت، مثه یک الماسه
که پر از عشقه، که پر از احساسه
چه غریبونه، اومدی و رفتی
مگه جز حیدر، کی تو رو می‌شناسه

هرچی بگم از خوبی تو نارساست
عاشق تو عاشق همه خوبیاست
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تموم عالمه به زیر دینت
ولی دلت خوشه به نور عینت
«حُسَینُ مِنّی وَ اَنا مِن حُسَین»
تو رو شناخته دنیا با حسینت

نمی‌شه سد کرد، جلوی دریارو
می‌بینم آخر، طلوع فردارو
به شکوه تو، به حسینت سوگند
یه روزی عشقت، می‌گیره دنیا رو

کار تو و وارث تو فتح دلاست
پرچم تو، سر در همه خونه‌هاست