شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

یا غیاث المستغیثین

شلوغه گودال، گرد و غباره
غریب و تنهاست، یاری نداره

داره نفس نفس می‌زنه، میون مقتل
آقا غریب و بی‌کفنه، میون مقتل

یا غیاث المستغیثین
صورتشو ببین رو خاک کربلا
یا غیاث المستغیثین
داره آروم آروم می‌خونه بی‌صدا:

«یا غیاث المستغیثین»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همه رسیدن، برا تماشا
وقت غروبِ خورشیده اما

خورشید غرق خونو ببین، میون مقتل
با صورت افتاده رو زمین، میون مقتل

یا غیاث المستغیثین
سه ساعته میون مقتله چرا؟
یا غیاث المستغیثین
داره آروم آروم می‌خونه بی‌صدا:

«یا غیاث المستغیثین»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
می‌رسن از راه، با نیزه و تیر
یکی با دشنه، یکی با شمشیر

می‌بینه که مادر می‌رسه، میون مقتل
قصه داره به سر می‌رسه، میون مقتل

یا غیاث المستغیثین
شده حسین اسیر زخم نیزه‌ها
یا غیاث المستغیثین
داره آروم آروم می‌خونه بی‌صدا:

«یا غیاث المستغیثین»