شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

سیری در قلمرو شعر توحیدی

مجموعه «شعر توحیدی»، نخستین کتاب از مجموعه «سیری در قلمرو شعر آیینی» است که در دوازده بخش، پیشینه شعر توحیدی در چهارده سده را به ترتیب تاریخی بررسی کرده و نمونه‌های گوناگونی را از سروده‏‌های شاعران، ارائه نموده است.
ساحَت موضوعیِ شعر توحیدی ـ که مهم‏ترین و برجسته‌‏ترین قطعه از پازل شعر آیینی است ـ بسیار گسترده است و هر یک از سه عنوان اصلی و محوری: «نیایش»، «پرستش» و «ستایش» به لحاظ موضوعی، زیرمجموعه‌‏هایی دارند که با توحید ذات ربوبی و معرفت الهی مرتبط‌اند؛ از قبیل: نماز، روزه‌‏داری، دعا، شب‏‌زنده‌‏داری، سحرخیزی، انابه و توبه، اعتکاف، طاعت و بندگی، توکّل، توسّل به حضرات معصومین‰، برای رسیدن به مقام قرب الهی و متّصف شدن به صفات جمالی و جلالی حضرت حق «عزّ اسمه» و دیگر مقوله‌‏هایی که در این قلمرو موضوعی قرار می‏‌گیرند.

استاد محمدعلی مجاهدی در تدوین کتاب «شعر توحیدی» نکات زیر را در نظر داشته است:
۱. تبیین جایگاه شعر توحیدی در زبان فارسی و پیشینه‏ مکتوب یازده سده‏‌ایِ آن با استناد به منابع متقن تاریخی و ادبی.
۲. رعایت سنت سنَوی و ترتیب تاریخی و تقدّم و تأخّر شاعران به لحاظ زمانی.
۳. ارائه توضیحات لازم درباره‏ اصطلاحات، ترکیبات و واژه‌‏های دشوار در پاورقی صفحات.
۴. پرهیز از آوردن شعر شعرای دشوار‏سرا و در اولویت قرار دادن شعرهایی که تقریباً برای عموم قابل استفاده‌اند.
۵. تدوین مجموعه‌‏ای از فاخرترین و ناب‏ترین اشعار توحیدی به زبان فارسی برای برطرف کردن خلأ ملموس و محسوسی که از دیرباز در حوزه‏ شعر توحیدی احساس می‌‏شد، و نیز تلاش در اعتلا بخشیدن به سطح آگاهی مشتاقان شعر و ادب توحیدی، خصوصاً شاعران آیینی‏‌سُرای جوان و ذاکران آل‏‌الله.

 ketab.png خرید کتاب