شعر هیأت شعر عاشورایی نثر ادبی اشعار مذهبی

باورش سخت است

خبر داری که با این دل، دل عاشق چه‌ها کردی؟
میان بُهتِ اندوه فراوانت رها کردی

اگرچه باورش سخت است از تو این‌چنین کاری
ولی باور کن عید مردم ما را عزا کردی

دل مستضعفین در جای جای این جهان شد گرم
همین که کفش‌های آهنینت را به پا کردی

گره افتاده بود از رنج‌ها در کار محرومان
تو اما بی کلید آن قفل‌های بسته وا کردی

اگرچه دردهای کهنه جا خوش کرد بر دوشت
ولی تو خستگی‌های جهان را نخ‌نما کردی

همه امروز از همراهی با تو سخن گویند
چه رندانه نفاق عده‌ای را برملا کردی

گرفتی از امام مهربانت اجر خدمت را
کنار مضجعش از بس همیشه گریه‌ها کردی

شهید، این واژۀ زخمی برای تو برازنده‌ست
چه زیبا این صفت را در خبرها مبتدا کردی

بهشتی در بهشت آماده و مشتاق دیدار است
که در اردیبهشت خود به او خوب اقتدا کردی

تویی که فکر و ذکرت خنده‌ای از مقتدایت بود
خبر داری که او را با غم خود آشنا کردی؟

نبودم لحظه‌های آخرت اما یقین دارم
میان نم‌نم باران برای او دعا کردی

نبودم لحظه‌های آخرت اما یقین دارم
رفیقت حاج قاسم را میان مه صدا کردی